top of page

Pityriasis versicolor eller Vitiligo?

Pityriasis versicolor (nedenfor kalt PV) er en hudinfeksjon med gjærsoppen Malassezia furfur, tidligere kalt Pityrosporum ovale. Dette er en sopp som normalt finnes på huden til de aller fleste, men som unntaksvis kan forårsake en hudinfeksjon. I starten ses velavgrensede, små øyer med brunpigmenterte eller blekrøde områder. Som regel er store deler av overkroppen angrepet - både brystet og ryggen, og forandringen kan strekke seg utover armene. Skjelldannelsen er vanligvis beskjeden, nærmest som støv, men ved avfetting av huden fremtrer den tydeligere. (Kilde nhi.no)


I noen tilfelle kan symptomene på denne tilstanden minne om Vitiligo. Enkelte som får PV undersøker og tolker symptomene feilaktig som Vitiligo.


Alle typer endringer i huden bør undersøkes av hudlege. Vi anbefaler å kontakte fastlege for henvisning til spesialist i alle tilfeller, for å avklare hvilken type tilstand som har oppstått. Behandlingsmåtene for PV er ikke lik behandlingsmåten for Vitiligo. NHI sier om behandling av PV: "Dersom det allerede er oppstått pigmenttap, vil ikke behandling av det aktuelle utbruddet endre dette. Men noen måneder etter at behandling er startet, vil pigmentendringene forsvinne og huden blir gradvis som før. Det finnes flere typer behandling, det er nok å bruke ett middel."

Vi kan ikke kategorisk si at denne illustrasjonen er "fasitsvaret" på ulikhetene mellom PV og Vitiligo, men det kan gi en antydning. Normalt har Vitiligo klart avgrensede skiller mellom hud med pigmenttap og normal hud, mens PV i noen tilfeller har mer diffuse overganger og rester av normal hudfarge i de rammede områdene, slik illustrasjonen viser.


Symptomene kan i enkelte tilfeller være svært like. Som nevnt er vår anbefaling å la en hudspesialist foreta en vurdering og analyse for å avklare symptomene.

Har du spørsmål rundt dette temaet? Send oss en e-post så kan vi gi mer informasjon.

Comments


bottom of page