top of page

Spørsmål fra Incyte (Opzelura)

Oppdatert: 07. mars 2024


Flere av våre medlemmer var med på en grundig dokumentasjon om hvordan det er å leve med Vitiligo. Dokumentasjonen bestod av besvarelse av en rekke spørsmål, og det ble avgitt veldig gode og utfyllende svar. Samtlige besvarelser er oversendt til produsenten av Opzelura som skal bruke dette som dokumentasjon i sitt videre arbeid for å få produktet godkjent i Norge.


Vi har i tillegg sendt en oversikt til Incyte over alle registrerte hudleger i Norge, men kontakt informasjon og geografisk tilhørighet.


Henvendelsen fra Incyte viser at de virkelig ønsker å få produktet tilgjengelig i Norge, ved å påvirke helsesektoren og hudleger over hele landet. De trenger mer kunnskap om hvordan det oppleves å ha denne tilstanden, og det er positivt at vi på denne måten kan bidra ved å fortelle om våre egne opplevelser.


Forhåpentligvis vil dette medføre at produktet kan komme inn i en "reseptordning" og prisen bli noe lavere enn det nivået den ligger på i dag.

6 kommentarer

6 Comments


Jeg deltar gjerne hvis det ikke er for sent.

Like

Deltar gjerne.

Like

Guest
Jan 25

Jeg deltar gjerne!

Like

Guest
Jan 25

Jeg deltar gjerne :)

Like

Guest
Jan 25

Jeg kan også delta på sørsmål fra Incyte.

Like
bottom of page