top of page

Personlig samtale for råd og veiledning

Ønsker du en personlig samtale og dyptgående informasjon om Vitiligo, mulige behandlingsmåter, kamuflering og generelle råd så er dette en mulighet. Vi tilbyr samtale på telefon eller videosamtale.

Samtalen varer i 45 minutter. Vi har satt av tid på mandager fra kl. 09.00 til kl. 18.00

I løpet av samtalen gjennomgås det en sammensatt og helhetlig vurdering og vi stiller en del spørsmål som har med den generelle helsetilstanden å gjøre. Vi har naturligvis taushetsplikt og lagrer ingen informasjon om pasientene.

Samtaletimen bestilles her og koster kr. 395,- for medlemmer og kr. 550,- for andre.

Vi tar kontakt etter bestilling for å avtale tidspunkt. Vippskrav sendes når tid er avtalt. 

Bestill time

Takk for bestillingen din!
Vi tar kontakt for å avtale tid.

bottom of page