Tilgjengelige produkter fra Vitiligo Norge

Våre produkter er utviklet i Italia, av en som selv har Vitiligo. Produktene er ikke ment som en kur mot sykdommen, men vil bidra til å bedre livskvaliteten og selvfølelsen dersom man er rammet av hudproblemer.