UVB terapi

Smallspekret UVB lys, også kjent som UVB Narrowband 311 NM, er den behandlingsform som har vist seg å være mest effektiv mot Vitiligo. Selv om heller ikke denne behandlingsmåten kan garantere helbredelse, så er det mange dokumenterte eksempler på at behandlingen virker.

 

Lysbehandlingen skal utføres nøye etter våre anvisninger.  

Behandlingen kan kombineres med Protopic, Vitiskin, Dermovat og lignende, men det er viktig at lysbehandlingen gjøres på tørr og ren hud. Eventuelle tilleggsbehandlinger må påføres etter at lysbehandlingen er utført. 

Vitiligo Norge har god kunnskap om produkter knytet til dette. 
 

Før og etter behandling

Vi har ikke god bildedokumentasjon som viser progresjon etter behandling, men daglig leder har tatt bilde av sin egen hånd med noen års mellomrom. Behandlingen med UVB lys har ikke blitt utført jevnlig, kun noen få eksponeringer pr år. Anbefalt behandling er daglig, i henhold til brukerveiledningen. Resultatene ville antagelig blitt enda bedre ved jevnlig behandling. Behandlingen er gjenopptatt sommeren 2020, og vi skal forsøke å ta bilder utover høsten for å se om det skjer noe mer positivt. 

 

Bilde med størst spredning av Vitiligo på høyre hånd er tatt sommeren 2015. Bilde som viser gradvis repigmentering er tatt sommeren 2020. 

1.png
IMG_4131.JPG