top of page

UVB terapi

Smallspekret UVB lys, også kjent som UVB Narrowband 311nm, (eller 308nm i LED utgave) er den behandlingsform som har vist seg å være mest effektiv mot Vitiligo de seneste årene. Behandlingen har også vist seg å være til hjelp for de som har eksem eller psoriasis. Når det gjelder Vitiligo så vil denne behandlingsmåten ikke garantere re-pigmentering, men det er mange dokumenterte eksempler på at UVB lysterapi virker bra når behandlingen gjennomføres over lang tid. Det må regnes jevnlig behandling i flere måneder og opp til et år. Vi anbefaler å undersøke på egen hånd, og lese artikler som omhandlet temaet.

 

Her er et eksempel på en slik artikkel

 

Viktig å vite om behandlingen 
Lysbehandlingen skal utføres nøye etter produsentens anvisninger og vi anbefaler å sette seg godt inn i brukerveiledningen før behandling starter. Vi samarbeider med produsent som har lang erfaring med medisinsk UVB lysterapi. Lampene de produserer leveres beskyttelsesbriller.

Forundersøkelse
Vi anbefaler alle som vurderer denne behandlingsmåten om å konferere med fastlege eller hudlege i forkant. I visse tilfeller skal UVB terapi IKKE benyttes, som ved en eller flere av disse tilstandene: 

Xeroderma pigmentosum, photodermatosis, gravide, ammende, er under strålebehandling for ulike kreftformer, har hudkreft eller annen type kreft, leversvikt, pemphigus vulgaris, porfyri og pasienter med øyesykdommer. Konferer med fastlege eller hudlege om du er i tvil. 

 

Andre medikamenter: 

Behandlingen kan kombineres med Protopic, Vitiskin, Dermovat og lignende, men det er viktig at lysbehandlingen gjøres på tørr og ren hud. Eventuelle tilleggsbehandlinger må påføres etter at lysbehandlingen er utført. Vitiligo Norge har god kunnskap om produkter knyttet til dette.

Våre UVB terapilamper

UVB lamper er regnet som "medisinsk lys" og skal kun formidles av autoriserte leverandører. Prisene på lampene er fra 2450,- til 3590,- avhengig av hvor store områder som skal behandles. Spør oss gjerne om råd.

Hva er forskjellen på UVB lys og LED lys?

Vanlig UVB 311 nm lys leveres med autentisk Philips medisinsk lysrør og kobles til strømnettet. Lampen har av og på bryter. UVB lys er et lysrør som dekker større områder. Leveres med beskyttelsesbriller.

 

LED 308 UVB lysene vi leverer er transportable, oppladbare med innebygget Lithium batteri og med 308 nm lysspekter. Disse lysene er mer intense og ideelle på mindre områder. Det er enklere å behandle mindre flekker med slikt lys med en mer intens stråling retter mot mindre flekker spesielt på hender og i ansiktet. Leveres med beskyttelsesbriller.

Før og etter behandling

Vi oppfordrer de som starter med behandlingen om å dokumentere med før og etter bilder. Vi har begrenset egendokumentasjon som viser progresjon etter behandling, men bildeeksemplet nedenfor viser en hånd som har gjennomgått sporadisk UVB lysterapi med noen års mellomrom.

 

Behandlingen med UVB lys i dette eksemplet har ikke blitt utført jevnlig, kun noen få eksponeringer pr år. Anbefalt behandling er daglig, i henhold til brukerveiledningen og resultatet ville etter all sannsynlighet blitt enda bedre med regelmessig behandling. 

 

Bilde med størst spredning av Vitiligo på høyre hånd er tatt sommeren 2015. Bilde i midten som viser gradvis repigmentering er tatt sommeren 2020. I denne perioden ble det utført kun to til tre behandlinger. 

 

Etter 2020 ble det ikke foretatt lysbehandling, men det har fremdeles foregått noe re-pigmentering som vises på det siste bildet som ble tatt sommeren 2022.

 

Forutsetningen for å se resultater er jevnlig og langvarig behandling. Vi kan ikke garantere repigmentering for alle, og mulige resultater kan variere ut i fra ulike områder på kroppen. Vi anbefaler å lese nøye gjennom dokumentasjon og undersøkelser som forteller mer om UVB terapi. Google begrepet UVB and Vitiligo så finnes det mange gode artikler å lese.

Vitiligo behandling i Norge
Vitiligo behandling i Norge
Vitiligo behandling i Norge

Slik kan du bestille lampe hos oss

Lampen er tilgjengelig for bestilling

 

  

Philips UVB lysterapi mot Vitiligo
bottom of page