top of page

UVB terapi

Smallspekret UVB lys, også kjent som UVB Narrowband 311 NM, er den behandlingsform som har vist seg å være mest effektiv mot Vitiligo de seneste årene. Selv om denne behandlingsmåten ikke kan gi garantier for repigmentering, så er det mange dokumenterte eksempler på at behandlingen virker. Vi anbefaler om å undersøke på egen hånd, og leser artikler som omhandlet temaet.

 

Her er et eksempel på en slik artikkel

 

Viktig å vite om behandlingen 
Lysbehandlingen skal utføres nøye etter produsentens anvisninger og vi anbefaler å se videoen nedenfor før behandling starter. Vi samarbeider med YOUWEMED i Kina som har lang erfaring med UVB lysterapi. Lampen de produserer inkluderer Philips UVB lysrør, beskyttelsesbriller, testplate for sjekk av stråleeffekt og en avstandsbrikke. 

Forundersøkelse
Vi anbefaler alle som vurderer denne behandlingsmåten om å konferere med fastlege eller hudleger forkant. I visse tilfeller skal UVB terapi IKKE benyttes, som ved en eller flere av disse tilstandene: 

Xeroderma pigmentosum, photodermatosis, gravide, ammende, er under strålebehandling for ulike kreftformer, har hudkreft eller annen type kreft, leversvikt, pemphigus vulgaris, porfyri og pasienter med øyesykdommer. Konferer med fastlege om du er i tvil. 

 

Andre medikamenter: 

Behandlingen kan kombineres med Protopic, Vitiskin, Dermovat og lignende, men det er viktig at lysbehandlingen gjøres på tørr og ren hud. Eventuelle tilleggsbehandlinger må påføres etter at lysbehandlingen er utført. Vitiligo Norge har god kunnskap om produkter knyttet til dette.

Før og etter behandling

Vi oppfordrer de som starter med behandlingen om å dokumentere med før og etter bilder. Vi har begrenset egendokumentasjon som viser progresjon etter behandling, men bildeeksemplet nedenfor viser en hånd som har gjennomgått sporadisk UVB lysterapi med noen års mellomrom.

 

Behandlingen med UVB lys i dette eksemplet har ikke blitt utført jevnlig, kun noen få eksponeringer pr år. Anbefalt behandling er daglig, i henhold til brukerveiledningen og resultatet ville etter all sannsynlighet blitt enda bedre med regelmessig behandling. 

 

Bilde med størst spredning av Vitiligo på høyre hånd er tatt sommeren 2015. Bilde i midten som viser gradvis repigmentering er tatt sommeren 2020. I denne perioden ble det utført kun to til tre behandlinger. 

 

Etter 2020 ble det ikke foretatt lysbehandling, men det har fremdeles foregått noe repigmentering som vises på det siste bildet. Lysbehandling skal gjenopptas høsten 2022.

 

Forutsetningen for å se resultater er jevnlig og langvarig behandling. Vi kan ikke garantere repigmentering for alle, og mulige resultater kan variere ut i fra ulike områder på kroppen. Vi anbefaler å lese nøye gjennom dokumentasjon og undersøkelser som forteller mer om UVB terapi. Google begrepet UVB and Vitiligo så finnes det mange gode artikler å lese.

Vitiligo behandling i Norge
Vitiligo behandling i Norge
Vitiligo behandling i Norge

Slik kan du bestille lampe hos oss

Lampen er på lager hos oss og leveringstiden er 2-3 dager etter at betalingen er registrert.

 

  

Philips UVB lysterapi mot Vitiligo
bottom of page