Med informasjon

Vi tar gjerne imot bidrag til artikler og innhold på nettsiden som kan være nyttig for andre med sykdommen å lese og sette seg inn i. Send det du vil bidra med til oss via kontaktskjemaet eller på epost: vitiligoforeningen (at) gmail.com
 

Økonomisk
En frivillig forening baserer seg på frivillig innsats, så ingen hos oss mottar lønn eller andre godtgjørelser. Mye av det vi driver med koster allikevel penger, og siden 2002 har utgiftene blitt dekket av grunnleggeren. Senere har økonomisk støtte gjennom frivillige bidrag og Grasrotandelen hjulpet foreningen til å holde hjulene i gang. 

Vipps et valgfritt beløp
Bruk vårt Vippsnummer 18307 og bidra med det du har lyst til! 18307 er den offisielle Vippskontoen til Den Norske Vitiligoforeningen.

Doner penger med bankkort eller kredittkort:
Klikk her. Du velger beløpet selv. Alle monner drar.

 

Via bankoverførsel
Overfør ønsket beløp til Vitiligo Norges bankkonto 1503.76.86023 Merk beløpet med "Donasjon til Vitiligoforeningen"

Grasrotandelen:
Oppgi vårt organisasjonsnummer (998876745 Vitiligo Norge) som begunstiget til Grasrotandelen av tippemidler.

 

Du kan også sende SMS med kodeord: 

Grasrotandelen 998876745 til 60000 så går dette helt av seg selv.

Copyright Vitiligo Norge