top of page

LED308NM UVB lysterapi kan brukes til å belyse ulike steder på kroppen, og spesielt egnet til hender, fingre og ansikt. Denne lampen er håndtholdt, transportabel og oppladbar.

 

UVB lys er den behandling som foreløpig har gitt best resultater når det gjelder Vitiligo. Bruk av UVB lys krever at man er nøye med å følge anvisning fra produsent, og ikke eksponerer huden for lyset på annen måte enn det som produsenten anbefaler. Kan med fordel brukes i kombinasjon med salver og kremer, men slike tilleggsprodukter må påføres ETTER at lysbehandlingen er gjennomført.

Vanlig behandlingstid er fra 15 sekunder til maks. 60 sekunder pr område og behandlingen gjøres en gang daglig. Vi anbefaler å ta bilder før behandlingen starter, for å dokumentere endringer i huden. Dersom det ikke oppstår bivirkninger kan behandlingen fortsettes med samme dosering. Les den medfølgende brukerveiledninge nøye for bruk. 

Detaljert brukerveiledning følger med og denne må leses nøye. Det er ekstremt viktig at man ikke eksponerer øyne for UVB lys. Dette vil medføre varige skader på synet. Bruk beskyttelse for øynene når UVB lyset er på. Sørg for at barn og uvedkommende ikke har tilgang til å skru på lampen når den ikke er i bruk. 

NB! Vi gjør oppmerksom på at behandling med UVB terapi er tidkrevende og vil mulige resultater vil kun være aktuelt ved å være tålmodig og gjennomføre behandling i minst et år. Vi kan dessverre ikke garantere positive resultater og anbefaler de som velger UVB terapi  å undersøke selv ved å lese aktuelle artikler om denne behandlingsformen på nett. 

 

BRUK IKKE UVB TERAPI DERSOM DU HAR EN ELLER FLERE AV DISSE TILSTANDER

Xeroderma pigmentosum, photodermatosis, gravide, ammende, er under strålebehandling for ulike kreftformer, har hudkreft eller annen type kreft, leversvikt, pemphigus vulgaris, porfyri og pasienter med øyesykdommer. Konferer med fastlege om du er i tvil.


Vi anbefaler at lampen holdes oppbevart på trygt sted når den ikke er i bruk. UVB lys kan være skadelig for øynene om ikke beskyttelsesbriller brukes.

 

LED308NM A1 UVB Terapilampe

kr 2 990,00Pris
  • Medisinsk lampe for bruk i behandling av Vitiligo og Psoriasis

bottom of page