Dette nettstedet drives av frivillige krefter og alle som er engasjert i virksomheten har selv Vitiligo.

 

Vi bruker vår fritid på å hjelpe andre som har Vitiligo, og bidrar til å fremme kunnskap og informasjon om sykdommen. Vi er disponible i Norge, Sverige og Danmark. 

 

Ønsker du å vite mer om hvordan vi jobber eller har lyst til å bidra selv, så er vi bare glade for å høre fra deg.  

Ettersom vi ikke mottar statssøtte eller annen økonomisk bistand så er det mulig for alle som ønsker å støtte vårt arbeid å bidra med støtte. Les mer om dette her.

Kontaktperson:
 

Rune Tollefsjord

Leder av Vitiligo Norge