top of page

Depigmentering

Med begrepet depigmentering i denne artikkelen menes å "medisinsk" fjerne pigment i huden. Dette er en form for behandling enkelte med Vitiligo har gjennomgått, for å oppnå kun én hudfarge og slippe å forholde seg til at huden fremstår med stor kontraster mellom normal hud og hud som er rammet av Vitiligo.


Prosessen er 100% irreversibel, og de som vurderer å gjennomføre en slik behandling bør tenke nøye gjennom fordeler og ulemper. Behandlingen kan være aktuell for de som har minst 50% spredning over hele kroppen og der man har gitt opp eventuelle andre behandlingsmåter.


De produktene som i størst grad brukes i denne behandlingen er Benzene og Monobenzone


Her følger informasjon om disse to produktene:


Benzene (også kjent som Hydroquinon)

I 2006 tilbakekalte United States Food and Drug Administration (FDA) sin tidligere godkjenning av Hydroquinon og foreslo et forbud mot alle reseptfrie preparater. FDA forbød offisielt Hydroquinon i 2020 som en del av en større reform av den reseptfrie legemiddelvurderingsprosessen. FDA uttalte at Hydroquinon ikke kan utelukkes som potensielt kreftfremkallende. Denne konklusjonen ble nådd basert på omfanget av absorpsjon hos mennesker og forekomsten av neoplasmer hos rotter i flere studier der voksne rotter ble funnet å ha økt forekomst av svulster, inkludert skjoldbrusk follikulær cellehyperplasi, anisokaryose (variasjon i kjernestørrelser), mononukleære celler leukemi, hepatocellulære adenomer og renale tubulicelleadenomer. Kampanjen for trygg kosmetikk har også fremhevet bekymringer.


Monobenzone (også kjent under produktnavnene Benoquin og Benoquik)

Monobenzon, også kalt 4-benzyloksyfenol og monobenzyl-eter av Hydroquinon (MBEH) er et organisk kjemikalie i fenolfamilien. Det brukes som et aktuelt medikament for medisinsk depigmentering. Det er et fargeløst fast stoff som er klassifisert som monobenzyl-eteren av Hydroquinon. Monobenzon er løselig i alkohol, benzen og dietyleter og praktisk talt uløselig i vann. Godkjent av FDA.


Kjent bruk av preparatene

En av de mer kjente personer som hadde Vitiligo er artisten Michael Jackson. Det blir hevdet at etter hans bortgang ble det funnet to typer hudblekingspreparater blant hans eiendeler. Det ser ut til å være konsensus om at Jackson brukte slike midler for å fjerne sitt naturlige pigment og etter hvert fremsto som hvit. Vi har også enkelte medlemmer i vår forening som har gjennomgått slik behandling og som opplever det som en forbedring i livskvaliteten. (Michael Jackson døde 25. juni 2009 på samme dag som senere er kjent som det årlige "The World Vitiligo Day". Dette er ikke helt tilfeldig, men ble gjort for å minnes Jacksons død.)


Fordeler ved behandling

Ved å fjerne normal hudfarge vil alle områder som behandles anta samme farge som hud rammet av Vitiligo. En kan si en oppnår "lik farge" i de områdene som behandles, selv om huden i realiteten blir helt hvit og uten pigmenter. De som gjennomgår behandling bør ikke utsette huden for kraftig soling, noe som kan resultere i at huden holder seg myk og ung, uten påvirkning fra UVA og UVB stråling. Bruk av solkrem med høy beskyttelsesfaktor anbefales dersom man skal oppholde seg utendørs. Andre fordeler må sies å være at man ikke lenger trenger å tenke på Vitiligo lenger og en ny verden vil åpne seg med tanke på den psykiske påkjenningen mange opplever rundt Vitiligo.


Ulemper ved behandling

Den som gjennomgår behandling må være klar over eventuelle risikoer for følgeskader som f.eks. kreft. (Gjelder i hovedsak Hydroquinon) Man må for all ettertid være forsiktig med å utsette kroppen for skadelig stråling fra sola, og man må vite at behandlingen ikke kan angres. Det er 100% irreversibelt. Skulle det komme en effektiv behandling mot Vitiligo senere, så vil ikke en som har gjennomgått behandling med de nevnte preparatene få mulighet til å gjennomføre en slik kur. Det kan også oppstå enkelte bivirkninger som kløe og irritasjon i huden, men det nevnes ikke mer alvorlige bivirkninger ved behandling med Monobenzone. Fravær av sollys kan medføre redusert nivå av vitamin D. Det kan være andre ulemper også som ikke er nevnt i denne artikkelen. Vi anbefaler å gjøre egne undersøkelser.


Behandlingstid

Behandlingstid med Monobenzone oppgis til rundt 3-4 måneder før man ser resultater.


Behandling i Norge

Vi er ikke kjent med at disse to produktene selges i Norge og på generelt grunnlag anbefaler vi å være veldig forsiktige med alle former for behandling med preparater som kan medføre annen helseskade. De tilfellene vi kjenner til hvor medlemmer hos oss har gjennomgått behandling har vært med Monobenzone som de selv har skaffet i utlandet. Produktet selges i en lang rekke av nettbutikker og ser ut til å være enkelt å skaffe uten å gå via norske hudleger. (Vi anbefaler likevel sterkt å kontakte fastlege eller hudlege for konsultasjon, før behandling vurderes)


Erfaringer

Vi har vært i kontakt med en av dem som har gjennomgått behandling for å høre hva vedkommende selv har erfart. Behandlingen har ifølge denne personen vært vellykket og det sies at det oppleves som mindre stressende å forholde seg til Vitiligo sammenlignet med før behandlingen. Nå er den eneste "bekymringen" å være forsiktig med sollys og passe på å pleie huden på vanlig måte med solkrem og høy beskyttelsesfaktor. Personen vi har pratet med er i 60 årene og vedkommende hadde en oppsiktsvekkende fin og glatt hud med tanke på alderen. Vi opplevde ikke personen som unaturlig hvit, mer som vanlig vinterblek hudfarge.


Har du gjennomgått en slik behandling vil vi gjerne høre fra deg. Send oss en e-post og fortell om dine egne erfaringer.


Kilder: Wikipedia, YouTube, Quora Digest og medlemmer i Den Norske Vitiligoforeningen

Comments


bottom of page