top of page

UVB lysterapi

Smalspektret UVB lys (også kalt UVB Narrowband 311 nm) er forsøkt som behandlingsmåte for Vitiligo siden rundt 1997.


Behandlingen kalles og fototerapi og skiller seg positivt ut fra det som var mer vanlig tidligere, såkalt UVA terapi i kombinasjon med Psoralen (PUVA behandling) UVB lys i smalspekter (311-312 nm) benyttes som behandling enten alene eller i kombinasjon med ulike salver eller kremer, f.eks. Protopic, Elidel, Dermavat eller Vitiskin (Dette er kun eksempler) Det er den formen for behandling som har vist seg å være mest effektiv, selv om det ikke kan garanteres at resultat i form av repigmentering (dersom den forekommer) er permanent eller at behandlingen vil virke for alle, eller på alle deler av kroppen. Det er ikke påvist forbindelse mellom UVB behandling og hudkreft, og det er vanlig at huden eksponeres for strålene i svært korte sekvenser. 30-60 sekunder pr områder pr dag er anbefalt som maksimum. Det finnes i dag gode produkter / lamper til hjemmebruk, slik at de som ønsker å teste UVB terapi kan gjøre dette selv. Vi anbefaler på det sterkeste å lese om denne typen behandling før man starter med det. Behandlingen er langvarig, og man må regne med 10-12 måneder før eventuelle resultater vil vise seg. Det er en krevende behandling som vil kreve stor tålmodighet. Dersom UVB terapi igangsettes er det viktig at behandlingen gjøres på tørr og ren hud. Eventuelle produkter eller eksterne behandlinger må påføres etter at UVB behandlingen er gjennomført. Håndholdte lamper eller bordmodeller egner seg til behandling av mindre områder med Vitiligo, som f.eks. hender, armer (mindre flekker) og i ansiktet. Det skal alltid brukes beskyttelsesbriller når man gjennomfører behandlingen. Vi siterer artikkel fra Vitiligo Support International her.

"Narrowband UVB - now considered the gold standard of treatment for Vitiligo covering more than 20% of the body.


Narrowband UVB (NB) uses the portion of the UVB spectrum from 311-312 nm. This region has been determined to help stimulate pigment cells to produce melanocytes in less time than it takes to burn the skin. Any kind of light therapy has a suppressive effect on the immune system, so it can possibly stop new areas from forming as well. NB can be done in the doctor's office with a full-body cabinet or, with a doctor's prescription, from home using a full-length panel or a handheld device.

The handhelds are very convenient for small areas of vitiligo but are too tedious and cumbersome to use for larger percentages as they cover a very small area at a time. NB is sometimes used in combination with other topical treatments, but is effective for many on its own.

NB can be used on children old enough to stand still and keep goggles on. Results are often seen beginning between 30 and 60 treatments, and treatment is usually given 3 times a week. Potential side effects of NB include burning if used for too long. If using a full-body panel or box, the normal skin may tan, increasing the contrast." Ta gjerne kontakt med oss dersom du ønsker å vite mer om UVB terapi eller kjøpe en slik lampe fra oss.bottom of page